دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, March 19, 2004

جان وين سلام می رسونه! عرض نکردم انشالله یک کامپيوتر گيرم میاد توی اين تگزاس که براتون دو کلمه به زبون آدمها بنويسم! جای همگی پر، هوا حسب المعمول مزخرف، بقيه هم که فيلمهای جان وينی نگاه کنيد، مياد دستتون! واقعا" خدا را شکر که ما از اين اينجا دررفتيم! برکلی، برکلی، ما داريم مياييم! بازهم عيدتون مبارک! می دونيد بر طبق تقويم سنتی، امسال سال 4337 هستش؟ نوروز پيروز!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, March 15, 2004

يوهوووووووو! فقط می خواستم بگم که من تا این شنبه ای که میاد شايد نتونم چیزی بنویسم، يعنی تا آخرين روز سال! متاسفانه بايد يک سفر برم تگزاس و نمی دونم توی مملکت جان وين کجا دستم به کامپيوتر برسه. البته شايد يکی از وبلاگی ها ديگه رو هم ببينم و از کامپيوترش براتون اظهار فضل کنم، اما به هر حال، زياد نا اميد نشيد. در اين ضمن، شماره مخصوص عيد کاپوچينو رو که قراره به زودی روی آنتن شبکه (!!!) بره بخونيد که حوصلتون سر نره! سال نو پيشاپيش مبارک!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home