دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Saturday, February 14, 2004

امام بوميم! اين ترم، توی دانشگاه برکلی مشغول ادامه دادن پارسی باستان هستم (زبان شاهنشاهان هخامنشی). از شما چه پنهان، من با اينکه الان 10 سالی می شه بقول معروف "اينکاره" هستم، اما خودم بهتر از هرکسی می دونم که در ياد گرفتن دستور زبان کلی مشکل دارم. پارسی باستان هم که ماشالله به آلمانی و روسی گفته غلط نکن، يعنی از مذکر و مونث بودن اسمها و تثنیه و جمع که بگذريم، هشت تا هم حالت مختلف صرفی داره و قس عليهذا! خلاصه که کارم در اومده و سر کلاس وقتی بقیه مشغول خوندن و ترجمه کردن کتیبه داريوش در الوند هستند، من عين بچه کلاس اولی ها نشستم و سعی دارم بالاخره بفهمم اين «وزرکا» حالتش فاعلی يا مفعولی يا خطابی يا يکی ديگه از اين حالتها! خجالتش هم در اينه که من ايرانيم و اين زبون هم به هرحال پدربزرگ زبون مادری من، بعد فرانسويه بهتر از من می فهمه داريوش چی می گفته. همه اينها مقدمه ای بود برای يک کلمه که توی اول متن يکی از کتيبه ها بهش برخورديم. اينطوری نوشته شده (به آوانويسی با خط لاتين ): baga.vazrka.auramazda.hya.imam.bumim.ada... (کلمه به کلمه يعنی: خدای بزرگ اهورامزدا که اين سرزمین را آفريد) حالا من با جديت تمام در صدد پيدا کردن حالتهای دستوری اين کلمات، بخصوص «هیا» و «بوميم» هستم که يکدفعه جناب پرفسور لوده ما می گه:«البته در اينجا شخص "امام بوميم" که از دانشمندان معروف اسلاميه رو به جا مياريد!!!». نتيجه هم حالت بهت زده ما برای سه چهار ثانيه و بعد هم خنده و به هم ريختن کافه و بالاخره هم ما نفهميديم اين «بوميم» حالت مالکيته يا حالت مفعولی! اين هم از نتايج تحصيل در نزد اساتيد بزرگ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, February 08, 2004

خود تبليغی! چند وقتی بود زياد خود تبليغی نکرده بودم، اما گفتم حيفه شما از اين آخرين نوشته های من برخوردار نشيد! آخرين مقاله از سری نوشته ها در مورد تاريخ ايران رو توی جريده فخيمه قهوه فرنگی (کاپوچينو!) از لحاظ خودتون بگذرونيد! از فحش دادن به من هم دريغ نکنيد که سبيل است!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home