دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Saturday, January 10, 2004

پايان خواب خرس! خوب، فکر کنم ديگه زمستون داره سر مياد و خواب بنده هم به سر آمد! چند هفته ای شد که من کمتر سراغ اينترنت رفتم و تقريبا" هيچ چيز بدردبخوری ننوشتم. اما امروز بالاخره خانم بچه ها تشريف بردند، سر ما دوباره خلوت شد! يکماه گذشته جالب بود، البته غير از اون قسمتهاييش که من بايد می رفتم سر کار و از اين حرفها. اما بد نگذشت. يک مسافرت کوتاهی کرديم به تاهو که يک درياچه است نزديک اينجا و دور و برش پر از کوه و توی اين فصل، نقش ديزين رو بازی می کنه، يعنی پيست اسکی! خلاصه دلی از عزای اسکی در آورديم جای همگی خالی. يعنی بعد از سه سال اسکی نکردن، فکر کردم با مغز بخورم زمين، اما گوش شيطون کر، هم پيج جفت پا يادم مونده و هم اينکه يکبار بيشتر با برفها ملاقات نزديک نکردم. بقول قديمی ها، طرفه آنکه خوش گذشت، جای همگی خالی. اما فردا براتون تعريف کنم از وضعيت فرودگاه در اين مهد آزادی! پانوشت: از همه کسانی که برای دوسالگی اين وبلاگ، تبريک گفتند، تشکر می کنم، هرچند که الان نزديک دوسال و دوماهشه. بزرگ شده ماشالله، حرف می زنه عين بلبل، هرچند که موقع راه رفتن، تاتی تاتی می کنه! مادر به قربونش!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home