دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Saturday, September 20, 2003

ديوانگی ايرانيان ريشه باستانی دارد! باورتون نمی شه؟ به من ربطی نداره، بقول " دكتر «مير جلال الدين كزاري» استاد زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه علامه و اسطوره شناس و نهان گرايي دوران کهن" که توی يک راس مصاحبه با خبرگزاری ميراث فرهنگی، ريشه های روانشناسی رو به دوران زردشت رسوندند، ما در زمانهای باستان، به نقل از يکی از "پاره" های ونديداد(ونديداد قبل از پاره شدن، يکی از بخشهای اوستای باستانی بوده که بهش می گفتند ويديودات، يک هزار و اندی سال مختصری هم بعد از زردشت نوشته شده)، معالجه روانی داشتيم. قضيه اينقدر جدی بوده که "در شاهنامه پهلوانان ايراني به كاووس مي گويند كه اگر به كردارهاي نسنجيده و هوسناكانه خود ادامه بدهد كار او به بيمارستان(!!!) خواهد كشید" (بيچاره دکتر چهرازی پير هست، اما نه اينقدر!). هيچ خبری از اينکه خرج بيمارستان کاوس رو کدوم يک از قهرمانان شاهنامه تقبل کرده بوده به دست ما نرسيده. احتمالا" بارش به دوش سياوش بوده که از طريق فروش کتاب «سووشون» يک کاری واسه خرج بيمارستان باباش بکنه (زردشت گرون می گرفته). جان خودم تمام کلمات بين علامت نقل قول، نقل قولهايی هستند از متن مصاحبه؛ هيج دخل و تصرفی صورت نگرفته. در ضمن، صحبت اساتيد زبان فارسی و اسطوره شناسی و مورخ و متخصص تاريخ هنر و طراح لباسهای دکولته ايران باستان که شد، فکر کنم اين سايت رو نگاه کنيد بد نباشه. اگر کسی ماه ديگه ايتاليا هست، به من خبر بده، چون من قراره توی کنفرانس يک مقاله بخونم.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wednesday, September 17, 2003

گذارش يک اتفاق! بازگشت پينکفلويديش، همسر جناب چرندياتی! I'm gonna dock and run!!!!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tuesday, September 16, 2003

فتوغرافهای اروپ! اگر کسی می خواهد فتوغرافهای سفر هزارم ذات اقدس همايونی به اروپ را ببيند، البته جايز است که اينجا را کيليک کند! پانوشت: يکی از بندگان همايون، مشکلاتی گذارش کرده بود، به معاون السلطنه گفتيم، فيکسش کرد!!!! حالا بايد البته درست باشد، دوباره کيليک کنيد، باشد که بهره مند گرديد.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home