دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, August 07, 2003

ابن خلدون در نمسه! سحرگاه از دروازه شهر بيرون شديم به نيت بيت خدای. دوگانه گذارديم به يادش، شايد که دست منانش ما را حفاظی باشد از برابر خطرات که همانا يگانه ايمنی خلق، اميد به منت خدای است و بس. دوبله به فارسی يعنی اينکه بنده الان آلمانم، بعد از يک مسافرت از سانفرانسيکو به لندن و از لندن به لوبک آلمان و از لوبک با قطار به اين شهر نه چندان زيبای روستوک (آره، همونجا که تيم فوتبال هانسا رو داره!). فعلا" يک چند روزی همين دور و بر هستيم تا بعدش بريم استکهلم خدمت برادران و علی الخصوص خواهران سوئدی. البته منظور نظرتون هست که من از اونجايی که آدم فرهيخته و فرهنگی هستم، تنها علاقم برای رفتن به سوئد ديدن موزه هاست و آرشيو فيلمها اينيمار بریمان (همونی که تو ايران 50 ساله بهش می گن اينگمار برگمن!). يعنی خدای نکرده فکر نکنين من اصلا به دخترهای سوئدی که شهرتشون در جهان پيچيده، نگاه هم می کنم! حاشا و کلا! حالا اگر يکيشون خودش هم فرهيخته باشه، شايد برای مقاصد علمی يک نظر نگاه کردم، والا من و اينکارا؟ قربان شما! عکسها هم نصفش حواله شده، بقيه به اقساط، هی می رسد!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, August 03, 2003

دائی جان ناپلئون زنده است! فکر کنم اکثر ايرانی ها، سريال دائی جان ناپلئون رو ديدند و چه بسا کتابش رو هم خونده اند. طرز تفکر دائی جان ناپلئونی، اينکه پشت همه کارها، دست انگليسی هاست، برای خيلی ها ياد آوره يکی از اشخاص خانواده يا يکی از دوستانه. خيلی ها از همون اول ايرج پزشکزاد رو محکوم به جاسوسی کردند که با اين کتاب، سعی کرده انگليسی ها رو تبرئه کنه، اکثرا" خود دائی جان ناپلئونها بودند. اما برای من جالبه که دائی جان ناپلئونهای الان، تئوری های قوی تری هم درست کرده اند. از انقلاب ايران گرفته تا بازشدن مرکز فرهنگی، تا يکی از دوستان که می گفت انگليسی ها طرفدار نگه داشتن اسلام هستند برای تحميق ملت، و 200 ساله که اسلام به ضرب اونها زنده است! واقعا" اين بيماری، غير از اينکه آدم رو از قضاوت بازمی داره، باعث اشاعه اين طرز تفکر می شه که ما در مقابل اين انگليسها که همه کاره هستند و همه کار هم ازشون برمياد و فعال مايشا هستند، هيچ قدرتی نداريم. نتيجتا" هرکسی کاری میخواد بکنه، می گه «نمی ذارند» يا «اگر اونها نخوان، نمی شه»، يعنی حس بی قدرتی صرف توی جامعه! شايد اين خودش کار انگليسا باشه!!!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home