دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Saturday, August 02, 2003

سفرنامه مارکوپولو! چند ماهی می شه که من زياد مسافرت نکردم (دوهفته آلمان بودم دم عيد، سه روز هم که سر جناب چرندياتی خراب شديم سن ديگو!). اين هفته، دارم برای يک ماه می رم اروپا: انگليس و آلمان و سوئد و فنلاند و استونی، شايد هم چک و مجارستان؛ اونش رو خدا می دونه. به هر حال، جای همگی خالی، سعی می کنم مرتب بنويسم و عکس هم بگيرم. اگر سرو کارم طرفهای وطن هم پيدا شد، که انوقت نور علی نور می شه. نقدا"، از وبلاگرها، کسی توی سوئد يا فنلاند زندگی نمی کنه؟ (استونی چشمم آب نمی خوره کسی پيداش بشه!).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Friday, August 01, 2003

پيش بينی های بنده آداموس! ولتر يک دفعه گفت که هيچ چيز قوی تر از تفکری نيست که زمانش فرارسيده باشه! اولين تجلی اين حرف، انفلاب فرانسه بود که زمان خود ولتر، باردار تفکرش بود. من چند وقته که خيلی احساس می کنم تمام دنيا آبستن تفکرات جديده. دنيا، به عنوان يک مجموعه کلان از سيستمهای مختلف، الان آماده تغييرات اساسيه. تمام اتفاقاتی که در دوران زندگی خود ما ها افتاده، همه به آدم اين حس رو می دن که اين اتفاقات قسمتی ازيک سلسله فعل و انفعالات کلی هستند. اتفاقاتی نظير يازده سپتامبر، جنگهای کاملا" هدايت شده، اختلالات دور دنيا، به جوش آمدن ديگ صبر بسياری از مردم، و نظاير اينها، به نظر من نويد ده اين هستند که تمام اين اتفاقات به زودی به يک تغيير کلی منجر خواهند شد.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tuesday, July 29, 2003

توی اينترنت کلی سايت شوخی و خنده هست، من هم بخاطر اينکه طرفدار شوخی هستم و يک کمی هم ادعای طنازی دارم (شاه عباس که خاطرتون هست!) خوشم مياد اگر کسی اين سايتها رو بهم معرفی کنه. اما يکی از دوستام (سيروس جان متشکر)، يک سايت مثلا" جدی رو برام فرستاده که حقا" به حقا، دست هرچی کمدينه از پشت بسته! انگار نويسندگان محترم اين سايت، رفتند و گشتند دنبال هرچيز مخالف عقل سليم و منطق که ممکن بوده در مورد وطن و وطن پرستی گفت، بعد باهاش يک آش درهم درست کردند، سرش هم يک حزب سياسی! اين قسمتش رو بخونيد که من از خنده اشکم در اومد (حالا ملتند که دوباره ما رو فحش و فحش کاری کنند!). صحبت دولتمردان طناز بود، آفتاب آمد دليل آفتاب!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, July 27, 2003

پارس گرايی و بحران هويت در ايران من در حال نوشتن اين مقاله به زبون انگليسی و بطور کاملتر هستم. خلاصه اش رو به فارسی گذاشتم توی ايرانولوژی. دوست دارم بدونم نظر مردم در اين مورد چيه؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home