دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Tuesday, July 15, 2003

يادتون مياد وسط حمله امريکا به عراق، وزير استخبارات عراق، هر دفعه مصاحبه می کرد، می گفت امريکايی ها دارند شکست می خورند و اصلا" ازشون خبری نیست؟ در همون حال سربازهای امريکايی توی فرودگاه بغداد راست راست راه می رفتند؟ حالا حکايت خود بوشه، همه دنيا خبردار شده که قبل از حمله، در مورد سلاحهای کشتار جمعی عراق دروغ می گفته، الان هم که گندکاری رو شده. اما ايشون با کمال خونسردی اعلام می کنه که به اطلاعات پيش از حمله اعتماد کامل داره!!!!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, July 13, 2003

دست تقدير کارهای عجيبی می کنه، و بعضی مواقع هم به ريش ما می خنده. جالب نبود که لاله و لادن تمام عمر می خواستن جدا از هم زندگی کنند، اما بالاخره جدا از هم مردند و دفن شدند؟ فضولی اضافه (پانوشت سابق!): ببينم، اين وبلاگ من هم فيلتر شده يا من اينقدر مزخرف می نويسم که کسی ديگه اينجا رو نمی خونه؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home