دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, July 10, 2003

واقعا" وضع وقتی خرابه که سازمان سيا، توی يک دعوايی بی گناه بيرون مياد و کاخ سفيد، گناهکار! سر قضيه ادعای بوش توی سخنرانی روز اتحادش که گفته عراق خيال داشته از نيجر اورانيم غنی شده بخره، سيا گفته که اين ادعا هيچ مبنايی نداره و سازمان اونا نمی تونه از اين ادعا حمايت کنه! جناب بوش و رفقای جوجه فاشيستش هم گفتند، اشکال نداره، بنويسيد، ما هم می گيم از قول دستگاه اطلاعاتی انگليس نقل قول می کنيم! تکمله: صحبت وقاحت بود، اين هم وقاحت جناب بوش بعد از اينکه همه گندکاری ها رو انداخت سر رئیس سيا!فضولی اين هم يک سوال و جواب مدل من. فکر اينکه قصد و نظر من چيه رو نکنيد، همين که نه از سازمان دولتی پول گرفتم که اطلاعات ارزشمند جمع کنم، نه کرم دارم (در مقابل جمعيت آماده به توطئه فرض کنی ايرانم بايد خودشو محافظت کنه!). بذاريدش به حساب کنجکاوی يک آدمی که هميشه می خواد ياد بگيره! 1- می تونيد بگيد بابک خرمدين، مازيار، افشين، ابومسلم خراسانی، ابن مقنع، مانی، مزدک، و عضد الدوله ديلمی اهل چه شهرهايی بوده اند و زبان مادريشون چی بوده؟ (سه تاشون هم بدونيد قبوله!). 2- اگر سه تا رو دونستيد، هيچوقت براتون مهم بوده؟ 3- می دونيد در ايران، حدودا" چند زبان مختلف وجود داره؟ 4- غير از فارسی، به چه زبون ديگه ايرانی می تونيد صحبت کنيد (منظورم از ايرانی در اينجا، زبونیه که توی ايران صحبت بشه، نه خانواده زبونهای ايرانی.) مرسی!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tuesday, July 08, 2003

بابک خرمدين و فعالين ملت آذربايجان اين روزها همه جا پره از اخبار در مورد مراسم روز بابک خرمدين در قلعه بابک در کليبر آذربايجان (اين و اين و اين ). نمی دونم چی بگم در اين مورد، اما می دونم هرچی بگم، دوستان متهم به شوونيسم و چندتا ديگه ايسمم می کنند (خدا پدر اونی که اين پسوند لاتينی رو ياد ملت داد بيامرزه، عين کتابهای مرحوم ذبيح الله منصوری، کلی رو با سواد دار کرد!!!). چيزی که بيشتر از همه ناراحتم می کنه و به عنوان يک اهل تاريخ، وادارم می کنه به سرکوبيدن به ديوار، مالکيت نژادی بخشيدن به شخصيتهای تاريخيه. از جمله بدبختي هايی که سر ملت ما در صد سال گذشته در اومده، يکی هم علم کردن مليت و قوميته، حالا بماند که برای چه اين کارها صورت گرفته، اما لب مطلب اينجاست که الان، همه دستشون به شلوار «قهرمانان» تاريخی بنده و از نمد بابک آذربايجانی و مازيار مازندرانی و ابن مقنع اصفهانی، خيال دارند برای خودشون کلاهی بدوزند. اين مساله هويت نژادی و سابقه نداشتنش در ايران، و معضل شخصيت در جامعه امروز رو خدا بخواد، يکی از اين روزها در موردش چهار کلمه ای می نويسم و ورقه اينترنتی رو براش چرک می کنم. تا اونموقع، کتاب «شهرياران گمنام ايران» از احمد کسروی رو بخونيد و از روی کلمات سختش، سه دفعه بنويسيد! (در مورد کتابهای کسروی، يعنی همه کتاب رو رونويسی کنيد!!!).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, July 07, 2003

من برگشتم، همه جشن بگيريد! آقا جاتون پر، ما يک دل سير اين پيام چرندياتی رو ديديم و متوجه شديم که داره می زنه زير دلمون (اما نه جدا"، همش سر کار بود). گزارش اين سفر رو بعدا" خدمتتون تقديم می کنم، گوش به زنگ باشيد! ضمنا"، راجر فدرر سويسی کاپ تنيس ويمبلدون مردها رو برد، اين مرده شور برده سرنا ويليامز هم ماله خانمها رو. آی ددم وای!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home