دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Wednesday, July 02, 2003

پس فردا روز استقلال امريکاست، از انگليس، 226 سال پيش. همه جا قراره تعطيل باشه، البته مغازه ها که بّره کشونشونه، چون هرچی جنس بنجل مونده رو به اميد حق می خوان قالب کنند به ملت. حالا گذشته از اينکه بعد از دوقرن استقلال از انگلستان، امريکايی ها به نظر میاد که خودشون انگليس رو مستعمره کرده اند، بهره اش برای من اينه که چهارروز تعطيلم و دارم يک مسافرت می کنم پيش جناب پيام چرندياتی! خلاصه اگر دير به دير نوشتم، حلال کنيد!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, June 29, 2003

چند شب پيش تلويزيون داشت برنامه «دختر شايسته تمام گيتی» رو نشون می داد. فکر کردم که اين نسبت تمام گيتی يک کمی گنده است. يعنی اين خانمها، از همه دخترهای تمام کهکشانها هم قشنگتر و با معلومات تر هستند؟ اگر پس فردا توی سياره سوم منظومه ب-4589 يک نسل انسان گير بياد که سه تا چشم داشته باشه و قدشون سه متر باشه و يک گوش داشته باشند و بتونند يک عدد 15 رقمی رو توی سرشون محاسبه کنند، اونوقت برنامه مسابقه چی می شه؟ مبنای زيبايی و معلومات رو کی تعيين می کنه؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home