دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, June 20, 2003

به به! اين اصطلاح معروف "مرده رو که رو بدی،...." رو شنيدين که؟ اين هم اذن نزولش! به تجربه ثابت شده که اينها، اول قرم قرم چيزی رو مياند، بعد می رسند به قرمساق! الان چند هفته ای هست که ذکر اسم ايران توی تلويزيون و راديو و روزنامه های اينها، از ماهی يکبار به هفته ای يکبار و حالا به روزی يکبار کشيده. در نتيجه، منتظر تکرار همون تئاتری که سر عراق تماشا کرديم، باشيد! خدا آخر و عاقبت ما رو به خير کنه.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Thursday, June 19, 2003

این افاضات رو بخونيد. نمی دونم کی گفته هر ايدئولوگی می تونه تاريخ يک مملکت رو برداره و از هر تيکه اش، اونطوری که طرز فکر خودش اجازه می ده، استفاده کنه. بقول علامه قزوينی، خيلی ها شهوت نوشتن بدون مطالعه دارند انگار!من خُلم! دارم اسکاتلندی یاد می گيرم...!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tuesday, June 17, 2003

اين خيلی جالبه! واقعا" بعضی ها که استعداد شوخی دارند، زياد احتياج به سعی کردن ندارند که جوک بسازند، حرفهای جديشون هم جوکه! "اهانت به اشخاص حقيقی يا حقوقی"، " ايجاد شبهه در کارآمدی نظام!"!!! همه اينها در مملکتی که ضرب المثلش هست: مشک آنست که خود ببويد، نه آنکه عطار بگويد!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, June 16, 2003

علم تاريخ هم مثل همه علومه، يعنی مطالعه است توی مسئله ای که برای همه دنيا اهميت داره. اما به هر حال، مثل همه علوم، برای خودش متخصص داره و حداقل توی بعضی از مسائلش، تا کسی يک کم عرق نريخته باشه و مطالعه نکرده باشه، نبايد اظهار نظر کنه. همونطور که بنده توی کار متخصص قلب و عروق دخالت نمی کنم، انتظار هم ندارم که يک کسی که کارش استخراج نفته، بياد و با من سر قصد اردشير برای جنگ با اردوان، بحث کنه. حالا اين بماند، مشکل گنده تر اينجاست که سياستمداران وقيح امريکايی، حالا که کارشون با وقايع هرروزه تموم شده و با کمال پررويی دروغ می گند و بعد هم ادعا می کنند که برای امنيت ملی بوده، تازه گير داده اند به تاريخ و مورخين. آقايون جوجه فاشيست، به عوض کردن تاريخ بسنده نمی کنند و حتما" می خواند که تاريخ نويسان آينده رو هم کنترل کنند! باور نمی کنيد، اينجا رو بخونيد! پانوشت: جالبه، مسئله تاريخ نويسی مدرن داره واقعا" می شه خبر روز. اين هم يک خبر از گاردين.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home