دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, May 29, 2003

نمی دونم اين بلاگر سر ما داره چه بلايی مياره، اما جديدا" توی قالب بلاگ من، کلی علامتهای عجيب می زاره که وقتی هم می خوام پاکشون کنم، کل مرورگر رو می بنده (32 صفحه علامت ؟ و :!!!. فکر کنم اين يواش بودن عجيب وبلاگم هم در اين يک هفته اخير، مربوط به همينه. کسی می تونه کمکم کنه؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tuesday, May 27, 2003

يک کتاب خريدم از «انتشارات ققنوس». کتاب خوبی بود، چند دفعه خوندمش، اينقدری که خراب و پاره شده بود. بعد آتيشش زدم که يک کتاب نو از خاکسترهاش دربياد. اما انگار اشتباه می کردم.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home