دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, April 18, 2003

آخرين مزخرفات بنده هم توی ايرانيان چاپيده شد! اين يک پيش درآمديه به مقاله برخورد تمدنها که گوش شيطون کر، اين آخر هفته تمومش می کنم (راستی ايرانيان برای ما کلی کلاس گذاشته و برامون صفحه فهرست درست کرده! مرسی جهانشاه!) کسی می دونه کتاب The God of Small Things نوشته آرونداتی روی، به فارسی ترجمه شده يا نه؟ اگر شده، خواهش می کنم به من خبر بديد. اگر هم نه، اگر می تونيد، به انگليسی بخونيدش که بعد از جيمز جويس، به زبون انگليسی کتاب به اين خوبی نوشته نشده!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, April 14, 2003

مشغول نوشتن يک مقاله کوتاه در مورد برخورد تمدنها Clash of Civilisations هستم. هدفم اينه که مراحل پيشرفت تمدن رو در آسيای غربی و اروپا توضيح بدم و باطل بودن اين نظريه رو، حداقل از نظر تاريخی، ثابت کنم. حالا عقيده شما راجع به اين نظريه چيه؟ لطفا" حتما" بهم بگيد، چون می خوام بدونم چقدر آدم به اين تئوری عقيده دارند.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home