دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, January 02, 2003

ديروز مشغول خوندن مجله اکونوميست بودم که بر خوردم به يک نامه در مورد عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا. می گفت: نه تنها ترکيه، بلکه هيچ کشور اسلامی نبايد عضو اتحاديه اروپا بشه، چون اسلام يک فرهنگ عقب افتادست که توانايی برابری با فرهنگ اروپا رو نداره. نويسنده نامه اهل نيوجرسی امريکا بود! حالا من هم مخالف عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا هستم و اصولا" فکر می کنم ترکها زيادی اروپا زده هستند، اما جالب اينجاست که اين فرهنگ رقابت بين "مسيحيت" و "اسلام" در اينها هنوز هم وجود داره. يعنی از 1000 سال قبل تا به حال، هنوز تغييری ايجاد نشده! واقعا" آدم ياد حرف گاندی ميفته که بهش گفتند: نظرتون راجع به تمدن غرب چيه؟ گفت: فکر خوبيه!!! (يعنی کدوم تمدن؟) يک کتابی هست به اسم «آتنای سياه» Black Athena که نويسندش سعی داره ريشه های مصری فلسفه يونان رو نشون بده و بگه که خلاصه يونانی ها هم ريشه فلسفشون رو از جای ديگه گرفته اند، نه اونطور که عاشقان سينه چاک يونان ادعا می کنند، فلسفه زائيده ذهن پويای يونانی هاست و نه کسی ديگر. جلد اولش به اين موضوع اشاره می کنه که بعد از موفقيت انقلاب صنعتی در اروپا و گسترش مستعمرات، روشنفکران اروپا که سعی داشتند غرور ايجاد شده رو طوری توجيه کنند، شروع کردند به دنبال کردن اين نظريه که اصلا" فرهنگ و تمدن اروپايی و مردم اروپا، از بقيه دنيا متفاوته و بهتره. برای پيدا کردن ريشه های اين استثنايی بودن اروپايی ها بود که به تاريخ برگشتند و تصميم گرفتند که فقط يک فرهنگ اروپايی مثل يونان می تونه ريشه تمدن درخشان خودشون باشه، و صددرصد نه يک فرهنگی مثل فرهنگ ايرانی/اسلامی آسيای غربی. در صورتی که اومانيسم اراسموس و اثيک اسپينوزا به ابن رشد و ابوعلی سينا بيشتر بدهکارند تا ارسطو و افلاطون. يعنی بطور کل، فرهنگ شرقی و تمام دستاوردهاش، بی قدر شدند و مردمش نامتمدن. به همين دليله که آقای بوش و همفکرانشون تصور می کنند که مردم ما اصلا" مفهوم دمکراسی رو درک نمی کنند و بايد با زور دمکراتشون کرد، اونهم مدل امريکايی!



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home