دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, August 30, 2002

اول چند خبر کوتاه و توضيحات: پيام بعد از يکبار از دست دادن هواپيماش، آخر سر ديشب رفت. انا لله، و انا عليه راجعون! پسر خوبی بود. (من خالی بند بزرگيم، محض توضيح عرض شد!). دوم، اين امير حسابدار ، با معرفت ترين شخص روی اين کره زمينه! اما حيف که کم می نويسه. سوم، اين افاضات بنده در دفعه قبل نوشتن وبلاگ، اصلا" به معنی تائيد نظرات خوانندگان نيستها! اما بعد: بچه که بودم، يک کتابی خوندم به اسم «يک آدم چقدر زمين می خواهد؟». از اين افسانه های بازنويسی شده روسی بود که ماجرای يک دهقان طمع کار رو می گفت که هی بيشتر و بيشتر زمين می خواد و دور از جون، دور از جون، کعنهو يکی از اين زمين خواران وطنی خودمونه! آخر سر هم سر راه رفتن دور يک تکه زمين بزرگ، سکته می کنه و بطور عمودی، در پنجاه سانتيمتر مربع، چالش می کنند! اينو گفتم که شان نزول اين جمله منو بدونيد، و اونهم اينه که آخه يک ملت، چقدر پيتزا می خواهد؟!!! وقتی آدم از خارجه مياد، بدجوری متوجه اين قضيه می شه که از هر دو تا دکون، يکي شده پيتزايی! آخه مگه اين ملت قبل از پيتزا، غذا نداشته؟ ساندويچ فروشيهای دوران بچگی ما مثل ثمن و پارسيان هم شدن پيتزايی! در رم و نيويورک و شيکاگو هم رو هم اينهمه پيتزا فروشی نيست!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, August 25, 2002

«سياست ما عين ديانت ماست»، لبريز از دورويی و دغل.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home