دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, August 09, 2002

سلام! ببخشيد که بدقولی شد و باز شش روز ننوشتم. اما جای همه خالی، چهار روز رفتيم اصفهان. خدا قسمت کنه، به زودی يک سفرنامه مانندی براتون می نوِيسم. فقط اينکه «جالب» بود! ديگه اينکه پيام رسيد، از مشتاقين تقاضا می شود بيايند تحويل بگيرند و رسيد هم بدند! و دم همه کسانی که از طريق ايميل و صفحه نظرخواهی از فراخوان من برای بزرگداشت هدايت استقبال کردند، گرم. گذشته از اينکه آيا هدايت «بزرگترين» نويسنده ما هست يا نه و اينکه بعضی که فقط راجع به بوف کور و حاجی آقا شنيدند (و نخوندند)، اصلا" به نويسندگی قبولش ندارند، اين حقيقتی است که هدايت از بزرگان ادبی ماست. در نتيجه، من به زودی تصميم دارم که صفحه بزرگداشت رو روی سايت ايرانولوژی خودم شروع کنم. هرگونه کمک در جمع آوری مطلب و درست کردن گرافيک و از اين قضايا، باعث مزيد اطمينان خواهد بود!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home