دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Saturday, August 03, 2002

از ما رسما" شکايت شد! بله، دادگاه ما بطور رسمی مورد مواخذه قرار گرفت و بقول فرنگی ها، ما رو سو کردند! قضيه اينجاست که ديشب، بنده و دوست دختر متعلقه، کريس خانم دامت برکاته، رفتيم به يکجايی که طبقه دوم فروشگاهی بود جنب رستوران سورنتو. بهش می گن «فود کرت» که برای اهل فن، خودش کلی مزاح داره. بگذريم، در آنجا چشم ما به جمال خيلی از اهالی وبلاگستان روشن شد. ببخشيد که اسم همه رو نمی گم، اما مختصر اينکه هودر و عيالات مربوطه، خورشيد خانم، اميرخان حسابدار، حاج علی مشبک، و مرحومه مغفوره پينک فلويديش از جمله حاضرين بودند. شامی صرف شد (ما مکزيکی خورديم، بوريتو ميد اين وطن!)، گپی زده شد و فيضها برده شد. همه قبلا" همديگر رو ديده بودند، فقط من بودم که هی سوال می کردم اين کيه و از ملت راجع به دکوراسيون وبلاگم می پرسيدم. اينها هم خيلی محترمانه جواب دادند، عکس هم گرفتند، و بعد هم به لطف علی آقا، ما رسيديم به دولت سرا! اما شکايت از اونجايی شروع شد که ما فهميديم همه وبلاگ منو نخوندند و خيال می کنند پيام اين چرندياتش رو قبل از من شروع کرده، غافل از اينکه پيام نمی دونست که وبلاگ رو با کدوم گ می نويسند وقتی که من خودم عقايد پرتاب می کردم! سرکار خانم چراغ قوه (ببخشيد، خورشيد خانم!)، گفتند که لطفشون در جهت گذاشتن لينک نصيب من نشده چون من مرتب نمی نويسم. هودر و بقيه هم گفتند که در زمانها باستان که من هرروز می نوشتم، زيادتر می خوندند. نتيجتا"، تکليف شد که مرتب بنويسم. بنده هم قول می دم که حد اقل هر دو روز يکبار شما رو از نظرياتم بهره مند کنم، حالا نگيد چرا! اما يکچيز ديگر: آيا کسی توی اين دنيای وبلاگ هست که حاضر بشه به من کمک کنه که يک صفحه آبرومندی برای يادبود صادق هدايت بسازيم و همينطوری بدون کمک يک سازمان رسمی، از بزرگترين نويسنده مملکتمون يادی بکنيم؟ مسئوليت نوشتن متن فارسی و انگليسی رو من به عهده می گيرم، کسان ديگه هم اگر اهلش هستند، علی الله. فقط يک کسی که بتونه يک صفحه مقبول درست کنه؟ دمتون گرم. يا هو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, July 29, 2002

برای کسانی که در سلامت عقل نويسنده اين مطالب شک کرده بودند، عرض کنم که اين بلاگر به ما هی اشکال 503 می داد و نمی ذاشت هيچی پست کنيم. حالا درست شد. نتيجتا"، تشريف ببريد پايينتر و اونچيزهايی رو که ما سه روز پيش نوشتيم، اما شما نتونستيد بخونيد، از لحاظ خودتون بگذرونيد. اما يک چيزی، امسال صدمين سال تولد صادق هدايت، بزرگترين داستان نويس معاصر ايرانه. در هيچ مملکتی به بزرگانش اين همه بی توجهی نمی شه. اگر هدايت بود، يکی از اون شعرهای معروفش رو صادر می کرد. ما وبلاگرها خودمون بايد برای هدايت جشن بگيريم. اونهايی که هدايت رو از نقل قولها و حرفهای پدر مادرها می شناسند و از بوف کورش برای خودشون لولوخورخوره ساختند، زحمتی بکشند و کارهايی مثل تخت ابونصر، دون ژوان کرج، داش آکل، و قضيه خر در چمن رو بخونند تا بفهمند هدايت عجب اعجوبه ای بوده. يادش برای هميشه زنده باد.what is happening here, I cannot even post anything.what is happening here, I cannot even post anything.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home