دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Saturday, July 27, 2002

اينهم از وجود ذي جود من! بالاخره بعد از دو هفته ما هم به جماعت اينترنت داران ايران پيوستيم. البته با سرعت صفر کيلومتر در ساعت. همين مطلب رو سه بار نوشتم ولی پست نشده و مجبور شدم قطع کنم. خلاصه والزارياتی است!! به هر حال، کلی ماجرا برای تعريف کردن هست که انشالله به زودی می نويسم. مختصر اينکه با چهل نفر آدم رفتم سرعين اردبيل، از اون غلطهايی که من اصلا" نکرده بودم و ديگه هم نمی کنم. انزلی هم رفتيم که من يکروزه بيشتر از يک ماه در نيس آفتاب سوخته شدم. سفر بدی نبود و کلی در مورد انجام يا نگرفتن کارها تو ايران ياد گرفتم. اما جالب ترين موضوع، ديدن نويسنده وبلاگ زن نوشت بود که معلوم شد خواهر يکی از دوستهای بچه گی منه. تصادف قشنگی بود. با چند نفر آدم معروف هم رفت به يک سفر کلاردشت و منو نبرد، اوهو اوهو! البته من چون فضول نيستم، نمی گم با کی! اما اين سفر کلی عقايد منو نسبت به ايران تغيير داد. سعی می کنم بعدا" بگم، وقتی که اينترنت T3 مجانی که توی لندن دارم رو دوباره بگيرم! اما خلاصه اينکه ارزشهای مردم ما کلی جای اشتباهی قرار گرفتند و آدمها از ياد گرفتن فراريند! در آخر، هيچ ملتی به بدی ايرانی ها رانندگی نمی کنند. همه قصد خودکشی دارند! يا هو!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home