دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, July 11, 2002

Just wanted to let everyone know that I am in Iran and due to some technical difficulties cannot get net connection for now. Writing this from a net cafe. Will try to write more later. Bye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, July 08, 2002

دست عمو پيام و عمه تلی درد نکنه! يک سوال کوچولوی بی ربط که به هر حال ذهن خالی بنده رو مشغول خودش کرده! کسی اينجا اهل تنيس هست؟ اگه آره، بگيد قضيه چيه که همه مسابقات تنيس زنان رو اين خواهران مرده شور برده ويليامز می برند؟ تقلب از نوع امريکايی يا دوپينگ؟ اصلا" ورزش هم شده ابواب جمعی ماشين سرگرمی توليد کننده امريکا! همه اونهايی که قراره ببرند که تلويزيونها بتونند تماشاگر جلب کنند و نايکی و آديداس بفروشند، همونها می برند!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, July 07, 2002

از اونجايی که من از فرط خوش شانسی تو خونه مامانم اينا صدام می کنن شانس علی، همون دو روزی که ما لندن بوديم و يک اينترنت توپ داشتيم، اين بلاگر تصميم گرفت لج کنه! مرگ بر امريکا! نتيجتا"، سر شما ها بی کلاه موند از افاضات بنده. حالا هم همينروزا قراره برم تهران، بخاطر همين هم نمی تونم زياد بنويسم. انشالله وطن اينترنت که گرفتم، بقول انگريزی ها، آپ ديتتون می کنم! يک چيزی هم نوشتم که بزودی تقديم می کنم، سود ببريد! تا بعد، ياهو!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home