دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, May 02, 2002

ما برگشتيم سر خونه زندگی قرضيمون توی لندن. اما جالبه، دفعه قبل من تصور می کردم که همه وقتم به درس خوندن خواهد گذشت و اصلا" به دوست بازی و غيره نخواهم رسيد، اما تمام کارمون شد ولگردی با رفقا! حالا با کلی ذوق و شوق اومديم که با دوستامون بگرديم، همه سرشون يا شلوغه دوست دختر جديده (اما از دخترا) يا حالشون بده. البته ناگفته نماند که هفته ديگه امتحانات آخره که مدرک فوق ليسانس و نصف اين زندگی نکبتی بهش بستست! اما جدا"، چهار خط نوشتم نگيد خداداد رفت و مرد! تا بعد، بای بای!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, April 28, 2002

امروز اين وبلاگ شد کلکسيون نوشته های کوتاه. يک فروند دفتر يادبود اضافه کردم به جناح چپ اين قضيه، از نظرات، پيشنهادات و توهينات بی نصيبمون نذاريد!دهه! هنوز هم نمی شه که من چيزی بنويسم! هرچی می نويسم غيب می شه.اين بلاگره چش شده بود ديروز؟ هرچی من سعی می کردم چيز بنويسم نمی شد. به هر حال حالا می شه، انشالله! من سه شنبه دارم برمی گردم لندن و سرم يک کم شلوغه. ببخشيد اگر تاخير می شه.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home