دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, April 04, 2002

اين هم شايد از اون خوشحالی های بچه گونه باشه، به خصوص در اين موقعيتی که من اينقدر درس دارم که نمی تونم هيچ غلطی بکنم. اما بايد اينو می گفتم به همه که امروز، پستچی در زد و يک بسته داد دستم. توش، کتابی بود که سه هفته قبل سفارش داده بودم: ساربان سرگردان، جديدترين کار خانم سيمين دانشور و جلد دوم جزيره سرگردانی، که می دونم مثل نوشته های قبلش، حتما" عاليه! کسی خوندتش؟ کسی می خواد نظرش رو بهم بگه؟ اگه آره، بالاغيرتا" دو خط بنويسيد! من تصميم گرفتم 24 ساعت درس خوندن رو فراموش کنم و بيفتم روی اين کتاب. بايد از انجيل به روايت عيسی مسيح که ساراماگو نوشته جالب تر باشه، حتما" هم از Rise of the Western World اثر جنابانDouglas North و Robert Paul Thomas که واسش جايزه نوبل اقتصاد هم بردند، سرگرم کننده تره! فعلا"، من رفتم چريدن در عالم داستان. نتيجه رو بعدا" اعلام می کنم. تا بعد.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tuesday, April 02, 2002

اوا راستی خدا مرگم بده (مدل همون خاله پيام!). امروز سيزده بود، يادم رفت تبريک بگم. انشالله که نحسی سيزده هيچکس رو نگرفته باشه، به غير از فلسطينی های فلک زده. فکر می کنم متاسفانه نقشه اسرائيل اينه که به طور برنامه ريزی شده، کلک همه اين ملت رو بکنه. يکچيزی رو فراموش نکنيد. اون جالوتی که به دست داوود کشته شد، فلسطينی بود! شايد بردن قضيه به اون دور دورا، کار صحيحی نباشه، اما مساله حق اسرائيل در منطقه، به پايه همين باورهای عاميانه و اساطيری بنا شده. حل شدن مسائله فلسطين هم آخر خط نخواهد بود، چون حرف صهيونيسم، از هرتزل تا بن گوريون و حالا هم پرز و بن اليزر، اينه که از نيل تا فرات بايد ارض اقدس باشه. نمی خوام قضيه رو سياسی کنم، جاش هم اينجا نيست، متاسفانه هم فلسطين و عرب و اسلام از يکطرف و از طرف ديگه، اسرائيل و صهيونيسم و کليمی ها، با هم قاطی شدند و از هم يارگيری می کنند. حقيقت اينه که اکثر کليمی هايی که من می شناسم، طرفدار حقوق فلسطينی ها هستند، همه هم می دونند که دعوا بر سر لحاف ملاست (تو بخوان يک تکه زمين در خاور ميانه برای هردود کشيدن امريکا). خدا عاقبت مارو به خير کنه. ايدون باد!اين دو روزه، من کلی با بلاگر مشکلات داشتم. کسی می دونه قضيه چيه؟ نمی تونستم با IE بهش وصل بشم. به هر حال، در ضمن بی خانمانی خودمون، وبسايتمون خونه دار شد، انشالله خونه بخت باشه! تشريف ببريد iranologie.com ، لطفا" گل و شيرينی فراموش نشه!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home