دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Saturday, March 16, 2002

من اکثرا" کاری به کار وبلاگهای ديگه (البته به جز آقا پيام خودمون) ندارم، اما امروز رفتم اين وبلاگ عمومی و نظراتشون رو راجع به وبلاگهای مختلف (از جمله همين مال من) خوندم! با حاله، و از اينکه حس شوخی به کار برده خيلی خوشم اومد. در مورد زد زنگ زدن به وبلاگم هم عرض کنم که سر شلوغ بودنست و ديگه چی بگم؟ فردا هم دارم با سلام و صلوات می رم سانفرانسيسکو که يک ماهی از اين هوای ابری لندن خلاص بشم. البته دلم برای رفيقام تنگ می شه، اما در عوض خانواده محترم رو دم عيدی می بينم. هرچند تو امريکا اين دسترسی سريع به اينترنتی رو که اينجا توی دانشگاه دارم، نخواهم داشت، اما سعی می کنم مرتب بنويسم. در ضمن، فعلا" اين سايت رو نگاه کنيد و مقالاتی رو تحت عنوان «ايران در جهانی سازی دات نت» داره رو بخونيد. اينها رو اميد، برادر پيام نوشته که داره حسابی می شه متخصص کامپيوتر، خدا به من رحم کنه. تا بعد، يا حق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, March 10, 2002

جناب درخشان شاکی شده بود که چرا همه وبلاگها مثل همند و برای چاره، دو تا قالب جديد به قسمت "چگونه وبلاگ فارسی بسازيم" اضافه کرده. بعد هم گفته بود که ملت بايد برند و اندکی هتمل HTML ياد بگيرند. ما بهمان برخورد، چون کلی زير بال خودمون رو باد کرده بوديم که مرحوم ايرانولوژيمون رو از سال 1996 داشتيم و خلاصه کلی توی نوشتن هتمل ادعامون می شد! به همين دليل هم اين بلا رو سر وبلاگمون آورديم و کمی رنگرزی کرديم. عنوان رو هم کرديم عينهو پرچم ممالک محروسه. به اميد خدا، در آينده نزديک، بقيه چيزها رو هم تغييرات می ديم که آبروريزی نشه، بگو الهی اميد! ايدون باذ!امروز حال نوشتن ندارم، و چقدر دلم می خواست می تونستم به همه بگم چرا، اما اين بلاگ هنوز هم جای زدن حرف دل نيست. فقط بگم که امروز برای اولين دفعه احساس کردم که بزرگ شدم، و از خودم بدم اومد. آقا پيام، تو به داد ما برس.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home